Welkom in mijn huis

Voordelen van CRM-software voor bouwbedrijven

Voordelen van CRM-software voor bouwbedrijven

Geplaatst op

De toepassingsmogelijkheden van een CRM-software zijn net zo divers als de processen van de bedrijven die er gebruik van maken. Daarom willen we in het volgende uitgebreid kijken naar CRM-software voor bouwbedrijven en laten zien hoe bedrijven in deze branche kunnen profiteren van het gebruik van CRM-software. Eerst moet echter worden gedefinieerd wat CRM- of CRM-software eigenlijk is. 

Klantrelatiebeheer 

“CRM” is de afkorting voor de Engelse term “Customer Relationship Management”; customer relationship management, ook wel customer care genoemd. CRM verwijst naar twee dingen. Enerzijds verwijst het naar de consistente oriëntatie van een organisatie of een bedrijf op haar eigen klanten. Aan de andere kant gaat dit echter ook gepaard met het systematisch ontwerpen van alle klantrelatieprocessen die in het bedrijf aanwezig zijn. 

Een CRM-systeem stelt bedrijven in staat om al deze processen digitaal in kaart te brengen. Tegelijkertijd fungeert het systeem als een digitale database voor alle klantinformatie. Van stamgegevens tot contactgeschiedenis, alle belangrijke informatie over een specifieke klant kan digitaal worden beheerd in een apart klantenbestand. Alle medewerkers met de juiste toegangsmachtigingen hebben dan toegang tot het systeem. 

Voordelen van een CRM-systeem 

Op deze manier kan ook de interne samenwerking tussen bedrijven aanzienlijk worden verbeterd. Kortom, een CRM-software kan tal van voordelen met zich meebrengen. Gegevens die in analytische CRM worden gegenereerd, kunnen bijvoorbeeld systematisch worden geëvalueerd. 

De inzichten die hiermee worden verkregen, dragen aanzienlijk bij aan een beter begrip van de eigen klanten of de markt. Tegelijkertijd kunnen deze bevindingen worden gebruikt om bestaande processen te optimaliseren. Zo kunnen bedrijven (potentiële) klanten gerichter aanspreken, beter bereiken en hun eigen afzetmogelijkheden vergroten.

Functies van een CRM-software 

CRM-processen strekken zich meestal uit over meerdere afdelingen. Omdat CRM-software alle klantrelatieprocessen van een bedrijf indien mogelijk in kaart moet kunnen brengen, bestaat een CRM-systeem meestal uit verschillende modules. Elke module bundelt op zijn beurt de functies die meestal nodig zijn in een specifiek taakgebied of -afdeling. 

Niet elk bedrijf heeft echter dezelfde eisen aan een geschikte CRM-software.  Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op het vereistenprofiel van een bedrijf voor CRM-software. Zo is de omvang van het bedrijf in dit opzicht van groot belang. 

grootte

Eenmansbedrijven en kleinere bedrijven hebben meestal relatief weinig eisen aan het scala aan functies en de prestaties van een systeem. Deze bedrijven profiteren vaak al van het gebruik van een systeem met een zeer rudimentair scala aan functies. Grotere, intern opererende bedrijven hebben meestal veel uitgebreidere eisen in vergelijking. 

Een kwestie van het licentiemodel 

Daarnaast heeft de grootte van het bedrijf vaak invloed op de keuze van het licentiemodel. Vooral kleine bedrijven of start-ups kiezen bijvoorbeeld graag voor cloudgebaseerde software. Om CRM-software in de cloud te kunnen gebruiken, heeft u geen eigen datacenter nodig, in tegenstelling tot lokale systemen. 

Ook hoeft er niet per se een aparte IT-afdeling te zijn die zich bezighoudt met onderhouds- en reparatiemaatregelen. Dit alles is de verantwoordelijkheid van de cloudoperator. Hiervoor moet een maandelijks bedrag worden betaald. Met betrekking tot cloudsoftware wordt vaak gesproken over “Software-as-a-Service” (kort gezegd SaaS).

Brancheaffiliatie van uw eigen bedrijf 

De brancheaffiliatie van een bedrijf speelt ook een belangrijke rol bij de keuze van een geschikt systeem. Elke branche wordt gekenmerkt door specifieke processen. Om crm-software zijn volledige potentieel te laten bereiken, moet het alle CRM-processen van een bedrijf in kaart kunnen brengen. De aansluiting bij de bedrijfstak heeft dus een grote invloed op het eisenprofiel van een bedrijf. 

Bedrijven die een eigen webshop hebben, profiteren meestal van de koppeling van deze webshop aan hun eigen CRM software voor de e-commerce. Dit betekent dat een potentieel systeem over passende interfaces moet beschikken. 

CRM-software voor bouwbedrijven 

Andere industrieën hebben verschillende vereisten. Bouwbedrijven werken bijvoorbeeld vaak projectmatig. In het geval van grotere bedrijven lopen verschillende projecten meestal parallel. Om hier niet uit het oog te verliezen is een passende organisatie nodig. CRM-systemen kunnen hier als waardevolle helpers fungeren. Een multi-project management module stelt bedrijven in staat om te allen tijde de status van alle lopende projecten bij te houden. Alle komende projecten kunnen ook duidelijk worden weergegeven in een pijplijn. 

Passende interfaces zijn ook voordelig, via welke projectdocumenten in het juiste formaat naar externe deelnemers kunnen worden geëxporteerd. 

De juiste aanbieder kiezen 

Maar niet alleen het scala aan functies van het systeem speelt een rol. Bouwbedrijven moeten er ook voor zorgen dat de aanbieder ervaring heeft met het ondersteunen en implementeren van softwareprojecten in de eigen branche. Tal van softwareleveranciers hebben zich gespecialiseerd in bepaalde industrieën. Zij zijn zich bewust van de bijzondere uitdagingenvan deze industrieën en kunnen zo aanbevelingen doen voor actie en bedrijven in elke fase van het projectvolledig ondersteunen.

Conclusie: Voordelen van CRM-software voor bouwbedrijven 

Samenvattend kan worden gezegd dat bouwbedrijven op verschillende gebieden kunnen profiteren van het gebruik van CRM-software. Om de potentiële voordelen in de praktijk te kunnen bereiken, moet het systeem echter geschikt zijn voor gebruik in de respectieve onderneming.

Gerelateerde berichten

Onverwacht asbest gevonden in de oude woning? Laat het meteen verwijderen!

Een oud huis renoveren, het kan een spannende bedoening zijn. Maar je kan ook wel voor onverwachte en misschien onaangename zaken komen te staan. In...

Lees meer

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden